Eriğin Faydaları

Gülgiller familyasındandır, kabukları ince ve ceviz büyüklüğünde olan erik B vitamini açısından zengin bir meyvedir. Kültürü yapılmakla birlikte yabani olarak da yetişmektedir. Ana vatanı Anadolu olarak bilinmektedir. Ancak göçler ve savaşlar nedeniyle farklı iklim bölgelerine de kendisini adapte ederek yetişmiştir. Bahar aylarında can erik ilerleyen zamanla birlikte olgunlaşarak japon eriği olmaktadır. Erik taze ya da kurutulmuş tüketilebilmektedir. […]

Narın Faydaları

  Nar çi­çe­ğin­den nar ta­ne­le­ri­ne, bu ta­ne­le­ri sa­ran zar­dan nar ka­bu­ğu­na ka­dar nar mey­ve­si­nin her bö­lü­mü­nün ol­duk­ça önem­li fay­da­la­rı bi­li­ni­yor. Po­tas­yum ve de­mir mi­ne­ra­li ile C vi­ta­mi­ni açı­sın­dan da çok zen­gin bir mey­ve olan nar, B1, B2 vi­ta­min­le­ri ile kal­si­yum ve fos­for mi­ne­ral­le­ri­ni de ba­rın­dı­rır. En önem­li özel­lik­le­rin­den bi­ri ise kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu pek çok güç­lü […]

Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları

  Öğün atlamayın.. Yeterli ve dengeli beslenmek için öğün atlamayın. Çünkü atlanan her öğün bir sonraki öğüne kadar daha çok acıkmanıza ve karşınıza çıkan her yemeği kalorisi yüksek veya düşük, miktarca çok veya az demeden ihtiyacınızdan fazla tüketmenize neden olacaktır. Öğününüz çeşitli olsun.. Mümkün olduğu kadar çok çeşitli beslenmeye özen gösterin. Her gün beslenme planınız içerisinde tüm […]

Tahrim Suresi Tefsiri Mevdudi

TAHRİM SURESİ Adı: Sure adını 1. ayetten almıştır. Ancak bu adın, surenin muhtevasıyla doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Yani, surede birtakım haramlar bildiriliyor değildir. Sadece, Hz. Peygamber’in (s.a) birşeyi nefsine yasaklama teşebbüsü ele alınmaktadır. Nüzul Zamanı: Bu vak’a ile ilgili olarak, hadislerde Hz. Peygamber’in (s.a.), birisi Hz. Safiye, diğeri Hz. Mariye olmak üzere iki hanımının adı zikredilmektedir. Hz. […]

Mevdudi Talak Suresi Tefsiri

TALAK SURESİ Adı: Bu surenin sadece adı değil, konusu da boşanma ile ilgili olduğundan dolayı adı “Talak” olmuştur. Nitekim İbn Mesud bu yüzden, bu sureye “Küçük Nisa Suresi” demektedir. Nüzul Zamanı: İbn Mesud’un açıklamalarının yanısıra, muhtevasından da bu surenin Bakara’daki Talak ayetlerinden sonra nazil olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar surenin ne zaman indiğini kesinlikle tayin edebilmek güç […]

Tegabun Suresi Tefsiri Mevdudi

TEĞABUN SURESİ Adı: Surenin adı 9. ayetinden alınmıştır. Nüzul Zamanı: Mukatil ve Kelbî’nin bu surenin bir kısmının Mekke’de diğer bir kısmının da Medine’de nazil olduğunu söylemelerine karşılık, İbn Abbas ve Ata bin Yessar ise, 13 ayetin Mekke’de, geri kalan ayetlerin ise, Medine’de nazil olduğunu söylemektedirler. Fakat müfessirlerin çoğu, bu sureyi Medeni olarak nitelemişlerdir. Surenin nüzul zamanını tayin […]

Şehidler ve Onlara Ait Hükümler

Şehidlik büyük bir derecedir. Allah yolunda canını veren bir müslümana “Şehîd” denir, çoğulu Şüheda’dır. Böyle bir adama şehîd denilmesi, ya cennete gireceğine şahidlik yapıldığı veya ölümü anında birtakım rahmet meleklerinin hazır bulunduğu veya kendisi Yüce Allah’ın manevî huzurunda hazır olarak rızıklanacağı içindir. Şehîd kelimesi, Şahid sözüne denk olup hazır manasını taşır. Şehîdler üç kısma ayrılırlar: […]

Kabir ve Makbereler hakkında bilgi

Kabirleri ve kabristanları (mezarlıkları) güzel korumak, temiz tutmak ve ağaçlarla süslemek, hayatta olanlar için bir görevdir. Kabirleri çiğneyip üzerlerinden geçmek mekruhtur. Böyle bir davranış ölü hakkında bir saygısızlıktır. Onların haklarını çiğnemek gibidir. Onun için böyle yapmaktan mümkün olduğu kadar sakınmalıdır. Fakat mezarlığa ait başka bir yol bulunmayınca, Kur’ân okumak, tesbihde bulunmak ve dua etmek şartı […]

Cenazelerin Kabirlerine Konulması ve Telkin verilmesi

Cenaze kabre götürülüp omuzlardan indirilince, bir engel olmadığı zaman cemaat oturur. Bundan önce oturmaları mekruh olduğu gibi, bundan sonra ayakta durmaları da mekruhtur. Kabrin bir insan boyu kadar derin ve yarım boy kadar enli olması güzeldir. Yarım boy mikdarı derin olması da yeterlidir. Kabirlerde faziletli olan lâhiddir. Şöyle ki: Toprağı sert olan bir kabrin içinde […]

Cenaze namazı kaç rekat ve nasıl kılınır

Cenaze namazı nasıl kılınır ve Cenaze namazı kaç rekat? İşte Cenaze namazı kaç rekattır nasıl kılınır (Cenaze namazı kaç tekbir) Cenaze namazı duası ve Cenaze namazları hakkında tüm detaylar. Yıkanıp hazırlanan müslüman bir ölü, ön tarafa konarak onun namazı kılınmak üzere müslümanların abdest almaları ve kıbleye yönelmiş bulunmaları farz-ı kifayedir. Cenaze namazının şartı niyettir. Bu niyetle ölünün kadın veya erkek, […]